facebook

UNKNOWN

Stowarzyszenie Zieleniec

 

Momentem przełomowym w historii Zieleńca było włączenie tej uroczej wsi w miejskie struktury Dusznik-Zdroju. Niosło to za sobą wiele konsekwencji, również administracyjnych, co skutkowało także zmianą stanowiska sołtysa na mandat radnego miasta. Było to jednak zbyt mało dla mającego duże aspiracje uzdrowiska, stąd zrodziła się koncepcja powołania Stowarzyszenia Zieleniec.

Jest to wyjątkowe w skali całego kraju zjawisku, aby powoływać organ władzy lokalnej w nieistniejącej formalnie jednostce administracyjnej. Zieleniec przez lata był niezależną wsią, której kulturowo i społecznie znacznie bliżej było do położonej nieopodal Lasówki, niż kojarzonego przede wszystkim z wodami leczniczymi i sanatoriami Dusznikami. Społeczne i polityczne zmiany zachodzące na początku wielkiej transformacji dotknęły i ten region polski, dzięki czemu najwyżej położona wieś w Sudetach – Zieleniec – znalazła się w granicach administracyjnych miasta.

Unikalne rozwiązanie w skali całego kraju

Koncepcja powołania jakiejś formy jednostki zarządzającej dla w praktyce dzielnicy miasta przybiera zwykle formę Rady Dzielnicy bądź Rady Osiedla. Jest to jednak rozwiązanie charakterystyczne dla największych aglomeracji. Natomiast Zieleniec to przecież zupełnie inna tkanka i struktura społeczna, inne niż w dużych miastach problemy i wyzwania, przede wszystkim jednak silne ugruntowanie społeczno-kulturowe i rekreacyjne będące dziś fundamentem zielenieckiego DNA.
Inspiratorem powołania w Zieleńcu Stowarzyszenia był w 2007 roku jego obecny prezes, dr Józef Dziąsko, który przystąpił do opracowania kluczowego dokumentu – statutu. Współpracował on blisko z ostatnim sołtysem wsi oraz mieszkańcami, dzięki czemu po dziewięciu miesiącach wytężonej pracy oraz przy pomocy zaangażowanych w projekt rodzin na stałe mieszkających w Zieleńcu powstało oficjalnie Stowarzyszenie Zieleniec.

Cele statutowe Stowarzyszenia

Dziś spełnia ono kluczową rolę w rozwoju Zieleńca, kształtowaniu jego tożsamości, kultywowaniu wieloletnich tradycji i wspieraniu komunikacji wszystkich walorów tego niezwykłego miejsca, nie tylko tych związanych z narciarstwem.
Statut Stowarzyszenia w jasny i bardzo precyzyjny sposób określa stojące przed nim cele i zadania do zrealizowania na przestrzeni najbliższych lat.

Do najważniejszych z turystycznego punktu widzenia należą:

  • organizowanie wydarzeń promujących Zieleniec jako miejsce oferujące szeroki wachlarz usług dla turystów
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • wspieranie ratownictwa i ochrony ludności
  • wspomaganie rozwoju zielenieckiej wspólnoty i społeczności

Realizacja powyższych celów następuje m. in. poprzez pozyskiwanie inwestorów, udział w kampanii reklamowej, organizowanie i promowanie imprez sportowych, spotkań, prelekcji i mnóstwa innych wydarzeń, które mają miejsce w Zieleńcu przez cały rok, czego najlepszym przykładem były tegoroczne obchody 300-lecia.

W minionych latach zaszczytną funkcję prezesów Stowarzyszenia piastowali Pani Ewa Kamyczek (przez 3 kadencje), Pan Piotr Jakubiec (również przez 3 kadencje), natomiast od 14 czerwca 2019 roku funkcję prezesa objął Pan dr Józef Dziąsko.

Stowarzyszenie Zieleniec jest przedstawicielem mieszkańców i reprezentantem ich interesów w gąszczu samorządowej administracji. Ale pełni też niezwykle istotną funkcję rzecznika zielenieckiej przyrody i tutejszego mikroklimatu, który jest jedynym tego typu zjawiskiem w skali całego kraju. Warto również zaznaczyć, że Stowarzyszenie Zieleniec jest właścicielem strony internetowej zieleniec.pl, której to domenę nabyło kilkanaście lat temu od osoby prywatnej.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Znajdziesz nas tutaj: