facebook
ARTYKUŁ

Polityka bezpieczeństwa wobec Covid-19 w sezonie 2021/2022

Naszym najważniejszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim gościom najwyższego poziomu bezpieczeństwa nie tylko na stokach ale przede wszystkim w kontekście zagrożeń związanych z rozwojem pandemii COVID-19. Dlatego przygotowaliśmy określone procedury, których przestrzeganie pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zarażenia i spędzenie w Zieleńcu wielu miłych chwil w trakcie zimowego wypoczynku.

Wszystkie procedury podzieliliśmy na cztery kategorie:

1. Nadrzędną – obowiązującą w całym ośrodku
2. Procedurę dla infrastruktury narciarskiej
3. Procedurę dla obiektów noclegowych
4. Procedurę dla obiektów gastronomicznych

1. Nadrzędne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w całym ośrodku (z wyłączeniem stoków):

Zasłanianie ust i nosa maseczką lub chustą na terenie całego ośrodka – wyciągach i kolejach, stokach oraz wszystkich pomieszczeniach zamkniętych

Dezynfekcja rąk i możliwie ich najczęstsze mycie

Dystans społeczny (min. 1,5 metra)

Korzystanie z płatności bezgotówkowych i bezdotykowych

Odpowiednia higiena podczas kichania i kaszlu – zachowaj dystans i zakryj usta oraz nos.

Unikanie podawania dłoni na przywitanie i innych form kontaktu fizycznego.

Dodatkowo rekomendujemy:

 1. Monitorowanie stanu zdrowia: zgodnie z zaleceniami w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość/turysta nie zostanie wpuszczony na teren stacji narciarskiej. Osoba taka powinna jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Odpowiednie dbanie o odporność: ruch, dieta, suplementacja witaminy D-3.
 3. Rezygnację z przyjazdu i kwarantannę: jeśli wiesz, że miałeś kontakt z osobą zakażoną, zrezygnuj z przyjazdu do ośrodka i poddaj się najlepiej 14-dniowej kwarantannie.

Bezpieczeństwo w trakcie korzystania z kolei i wyciągów oraz na stoku:

W zakresie przejazdów wyciągami narciarskimi, kolejami linowymi oraz przenośnikami taśmowymi itp., w celu zapobiegania gromadzeniu się klientów w kolejce do przejazdu w/w urządzeniami, dopuszcza się ich funkcjonowanie zgodnie z przepustowością nominalną – przy czym koniecznym jest w trakcie przejazdu zasłonięcie nosa oraz ust oraz utrzymywanie, w miarę możliwości, dystansu od innych osób.

Rekomenduje się podjęcie działań pozwalających na zachowanie odstępów pomiędzy klientami w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego, np. odgradzanie szarfami, wyznaczanie „tuneli” dojścia, wyznaczanie punktów, w których mogą przebywać klienci itp.

Rekomenduje się o ile to możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się osób w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego – na jednym krześle lub w jednej gondoli miejsca zajmowały osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno – narciarskiej.

Baza noclegowa i gastronomia:

Gastronomia – procedury zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii  i Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/gastronomia

Noclegi – procedury zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

Dodatkowo apelujemy o stosowanie się do poniższych zasad:

 • Jeśli Twój stan zdrowia budzi wątpliwości bądź nie czujesz się najlepiej, prosimy o szczególne zachowanie ostrożności i w miarę możliwości o pozostanie w domu, tak by nie narażać siebie jak i innych osób
 • Obowiązkowo zasłaniaj chustą lub specjalną maseczką usta i nos zarówno w trakcie oczekiwania w kolejce do kolei, w trakcie jazdy koleją oraz w trakcie jazdy na nartach bądź snowboardzie po stoku.
 • Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i nie stwarza zagrożenia – zachowaj odpowiedni dystans (1,5 m)
 • Zjedź z kanapy lub wyciągu bez zbędnej zwłoki.
 • Kup wcześniej karnet w internecie (który otrzymasz do domu) lub automacie sprzedażowym, zamiast w stacjonarnym punkcie przy stoku

Pamiętaj! Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od zachowania nas wszystkich – odpowiedzialnego przestrzegania procedur i stosowania się do zaleceń.


Procedury bezpieczeństwa dla

1. Procedury dla infrastruktury narciarskiej

Wytyczne dla funkcjonowania parków narciarskich, pólek ćwiczebnych, narciarskich tras biegowych, narciarskich tras zjazdowych, nartostrad oraz zorganizowanych terenów narciarskich – o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (z późn. zm.)
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii i Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Celem wdrażanych procedur jest:

Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi), gości / klientów oraz osób przebywających na terenie parków narciarskich, pólek ćwiczebnych, narciarskich tras biegowych, narciarskich tras zjazdowych, nartostrad oraz zorganizowanych terenów narciarskich – o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (z późn. zm.).

Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników / obsługi oraz gości / klientów.

Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Ograniczenie występowania sytuacji mogących doprowadzić do transmisji SARS-CoV-2.

 

Wytyczne zostały podzielone na 4 części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parków narciarskich, pólek ćwiczebnych, narciarskich tras biegowych, narciarskich tras zjazdowych, nartostrad oraz zorganizowanych terenów narciarskich – o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
  i na zorganizowanych terenach narciarskich (z późn. zm.)
  .
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2
  u gościa / klienta.

 

Niniejsze Wytyczne stosuje się do narciarskich tras biegowych z uwzględnieniem ich specyfiki i faktu, że nie wszystkie wytyczne są możliwe do zastosowania w ich przypadku. W szczególności nie jest konieczne zapewnienie stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla korzystających z nich narciarzy.

 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze

 1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji
  i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wyposażenie obsługi / pracowników w środki ochrony indywidualnej, w tym środki zasłaniające nos i usta (maseczki), rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.
 3. Zalecenia dla pracowników:
 • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy (a także za każdym razem przed założeniem oraz po zdjęciu rękawiczek) obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce lub zdezynfekować je za pomocą środka dezynfekującego;
 • w przypadku wykonywania obowiązków polegających na kontakcie bezpośrednim z klientami, koniecznym jest osłanianie nosa i ust przy pomocy maseczki oraz noszenie rękawic ochronnych lub stosowanie środków do dezynfekcji rąk podczas wykonywania obowiązków pracowniczych i zachowanie bezpiecznej odległość od rozmówcy i współpracowników;
 • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie
  z instrukcją znajdującą się przy umywalce, do osuszania stosować wyłącznie ręczniki jednorazowe a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
 • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce;
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. Należy pamiętać o częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych jak klamki, słuchawki telefonu, klawiatury i myszki, włączniki świateł, terminale płatnicze, włączniki urządzeń czy biurka;
 • regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne a zwłaszcza powierzchnie dotykowe, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł;
 • w trakcie dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, pamiętać o dokładnym osłonięciu ust u nosa maseczką, przed jej zdęciem umyć lub zdezynfekować ręce;
 • w przypadku pracowników wypożyczalni – koniecznym jest każdorazowa dezynfekcja sprzętu oddawanego przez wypożyczających.
 1. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia pomieszczeń.
 2. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • wprowadzenie różnych godzin przerw;
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów
  w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki);
 • dezynfekcja przestrzeni wspólnych a zwłaszcza powierzchni dotykowych przed udostępnieniem ich kolejnej grupie pracowników.
 1. Obowiązek stosowania przez dostawców towarów i usług środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 3. Przeprowadzanie szkoleń z zastosowanych procedur sanitarnych dla wszystkich pracowników oraz broszur informacyjnych.
 4. Udostępnienie stacji dezynfekujących oraz środków do dezynfekcji na wszystkich zapleczach oraz pomieszczeniach socjalnych.
 5. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19 i jeśli to możliwe, nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób niezaszczepionych.

 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parków narciarskich, pólek ćwiczebnych, narciarskich tras biegowych, narciarskich tras zjazdowych, nartostrad oraz zorganizowanych terenów narciarskich – o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (z późn. zm.)
.

 1. Zaleca się podzielenie obszaru na odrębne strefy obejmujące stoki narciarskie, ośrodki noclegowe, wypożyczalnie, punkty restauracyjne.
 2. Zaleca się umieszczenie na terenie budynków stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości.
 3. Z zastrzeżeniem zasad dotyczących przejazdów (patrz poniżej) stosuje się zasadę dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa.
 4. Rekomendowane umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach.
 5. Rekomendowane podjęcie działań mających na celu rozłożenie ruchu narciarzy i turystów korzystających z urządzeń transportu linowego równomiernie w ciągu dnia.
 6. Stała informacja i instrukcja dla gości zawierająca podstawowe informacje dotyczące postępowania i ochrony osobistej zgodnej z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 7. Umieszczenie czytelnej instrukcji dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku
  z płynem do dezynfekcji.
 8. Umieszczenie na terenie stacji turystyczno-narciarskiej (w tym
  w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych) plakatów informacyjnych wraz
  z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 9. Zapewnienie sprzętu i środków oraz prowadzenie i monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.
 10. Codzienna dezynfekcja obiektu, w szczególności bieżące dezynfekowanie, toalet, blatów, klamek, uchwytów, kołowrotków, biletomatów, przycisków wszelkich urządzeń elektronicznych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 11. Cały personel stacji turystyczno-narciarskiej jest wyposażony w maseczki i  przestrzega obowiązku zakrywania nosa i ust.
 12. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 13. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju/ obszaru,
  w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 14. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do służb medycznych.
 15. W przypadku wypożyczalni sprzętu – obowiązkowe dezynfekowanie całości sprzętu otrzymanego od wypożyczających.
 16. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów stacji turystyczno-narciarskiej o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych
  w związku z SARS-CoV-2 w kompleksie narciarskim.

 

Gastronomia – procedury zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii
i Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/gastronomia

Noclegi – procedury zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii
i Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

W zakresie przejazdów wyciągami narciarskimi, kolejami linowymi oraz przenośnikami taśmowymi itp., w celu zapobiegania gromadzeniu się klientów w kolejce do przejazdu w/w urządzeniami, dopuszcza się ich funkcjonowanie zgodnie
z przepustowością nominalną – przy czym koniecznym jest w trakcie przejazdu zasłonięcie nosa oraz ust oraz utrzymywanie, w miarę możliwości, dystansu od innych osób.

Rekomenduje się podjęcie działań pozwalających na zachowanie odstępów pomiędzy klientami w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego, np. odgradzanie szarfami, wyznaczanie „tuneli” dojścia, wyznaczanie punktów, w których mogą przebywać klienci itp.

Rekomenduje się informowanie klientów, aby – o ile to możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się osób w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego – na jednym krześle lub w jednej gondoli miejsca zajmowały osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno – narciarskiej.

 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2  u pracowników / obsługi.

 1. Obowiązek zapoznania personelu stacji turystyczno-narciarskiej odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z zakażeniem SARS-CoV-2 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Pracownicy i obsługa powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, w celu uzyskania teleporady medycznej lub oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu z instrukcją skontaktowania się z lekarzem i poinformowania o objawach.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu,  w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.).
 7. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa / klienta.

 1. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych kompatybilnych
  z objawami COVID-19, gość (klient) nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu.
 2. Powinien zostać poinstruowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie
  z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym,
  a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.).
 4. Ustalenie listy pracowników oraz gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 5. Powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

2. Procedura dla obiektów noclegowych

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

Cel wdrażanych procedur

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) gości hoteli/obiektów/pensjonatów.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie hoteli/obiektów/pensjonatów w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze

 1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).
 2. Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu, stosownie do możliwości.
 3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 1.5 m Wyposażenie obsługi hotelu/obiektu/pensjonatu w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.
 4. Zalecenia dla pracowników:
  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 1,5 metra).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.
 7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
  • wprowadzenie różnych godzin przerw,
  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 8. Objęcie szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych.
 9. Obowiązek stosowania przez dostawców hotelu/obiektu/pensjonatu środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 10. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 11. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Ustalenie maksymalnego stopnia wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach/motelach/pensjonatach na poziomie 75% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.
 2. Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu / obiekcie / pensjonacie osób tam nie zakwaterowanych.
 3. Umieszczenie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
 4. Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji lub zapewnienie dostępności maseczek ochronnych na terenie obiektów.
 5. Usunięcie gazet, ulotek oraz innych materiałów do wspólnego korzystania przez gości.
 6. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek  oraz  maseczek
 7. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 1,5 metra).
 8. Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji oraz zapewnienie  w holu recepcyjnym takiej organizacji, aby został zachowany dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m odległości osoby od osoby.
 9. Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 m odległości osoby od osoby).
 10. Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 11. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
 12. Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.
 13. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia – dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.
 14. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii.
 15. Każdorazowo po zakończonym pobycie zaleca się rutynowe sprzątnięcie pokoju hotelowego oraz dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
 16. Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
 17. Należy używać jednorazowych ręczników papierowych zamiast używania suszarek nadmuchowych do rąk w łazienkach ogólnodostępnych.
 18. Możliwość korzystania z suszarek nadmuchowych oraz suszarek do włosów w łazienkach pokojowych po spełnieniu następujących warunków:
  • zameldowani goście są z tego samego środowiska ( pomieszczenie sanitarnohigieniczne nie będzie udostępniane innym gościom hotelowym),
  • łazienka pokojowa zostanie gruntownie sprzątnięta i zdezynfekowana po wymeldowaniu gości ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia suszarki nadmuchowej tj. umywalka wraz z armaturą, podłoga, jak również bliskie powierzchnie, w tym również sama suszarka.
 19. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu/obiektu/pensjonatu bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 20. Funkcjonowanie restauracji i barów hotelowych/obiektów/pensjonatów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wskazanymi w protokole dotyczącym gastronomii.
 21. Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.
 22. W związku z zagrożeniem wirusem SARS CoV – 2 hotel / obiekt / pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu / obiektu / pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)
 23. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 24. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 25. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu/obiektu/pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem SARS CoV – 2 w danym obiekcie;
 26. Na terenie obiektu zalecane jest mierzenie temperatury (możliwa jest samokontrola gości w zakresie pomiaru temperatury – termometr dostępny w recepcji).
 27. Rekomendowane jest przeprowadzenie pomiaru temperatury przez wyznaczonego pracownika recepcji na danej zmianie za pomocą termometru bezdotykowego. W przypadku posiadania innego termometru niż bezdotykowy niezbędna jest jego dezynfekcja po każdym użyciu.

 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi

 1. Obowiązek zapoznania personelu hotelu/obiektu/pensjonatu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem SARS CoV-2 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Pracownicy i obsługa hotelu/obiektu/pensjonatu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Obiekt hotelowy powinien posiadać wydzielone pomieszczenie do czasowego odizolowania osoby w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.

 

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli gość mieszka w hotelu/ obiekcie/pensjonacie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

3. Procedura dla obiektów gastronomicznych

Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) i Główny Inspektorat Sanitarny

Cel wdrażanych procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów restauracji, kawiarni, strefa gastronomiczna (food court) i innych lokali, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne.
 2. Minimalizacja ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa klientów.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem.

 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) należy nosić maseczkę oraz rękawiczki, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.
 3. Rekomenduje się:
  • zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii,
  • ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami, tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne. Wskazane jest takie ustawienie stanowisk, aby pracownicy byli od siebie jak najbardziej oddaleni, i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie,
  • ustalenie stałych, jak najmniej licznych  zmian pracowników, jeśli jest to możliwe w związku ze standardami czasu pracy,
  • ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,
  • gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio,
  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i czasów rozpoczęcia pracy),
  • restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych,
  • utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – w razie potrzeby – ochronną odzież,
  • stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, ( podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować  je środkami na bazie alkoholu min. 60%, zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów), przy produkcji lub styczności z żywnością, szczególna dbałość o czystość toalet itp.
 4. Należy zadbać o przypomnienie pracownikom zasad higieny osobistej, mycia i dezynfekcji rąk, o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dotyczy to nie tylko pracowników mających bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również biurowych, kierowców, dostawców, serwisantów etc.

 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

 1. Należy zwrócić szczególną uwagę na:
  • Dyscyplinę utrzymania 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
  • Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu oraz strefy gastronomicznej (food court).
  • Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk (wraz z instrukcją  „Jak skutecznie dezynfekować ręce” dostępnej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece)dla gości w obszarze ogródka gastronomicznego, sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
  • Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.
  • Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi.
  • Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m  (chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).
  • Wyraźne, trudno usuwalne oznaczenie wyłączonych stolików i opracowanie planu sali na czas epidemii.
 2. Klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.
 3. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 4. Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut.
 5. Rekomenduje się zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia pomieszczeń restauracyjnych.
 6. Zaleca się wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:
  • mycia rąk
  • dezynfekcji rąk
  • zdejmowania i zakładania rękawiczek
  • zdejmowania i zakładania maseczki.
 7. Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo)) możliwe do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.
 8. Usługa na miejscu:
  • przynoszenie zamówień na tacach (dostarczenie do stolika nie dotyczy food court albo przypadków, kiedy restauracja nie udostępnia sama stolików),
  • mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.
 9. Usługa na  wynos:
  • wydawanie zamówień na ladzie, w torbach,
  • bezkontaktowe wydawanie zamówień,
  • zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z ekranów do składania zamówień (tzw. kiosków) poprzez np. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk bądź jednorazowe rękawiczki oraz regularne (kilka razy dziennie), przecieranie powierzchni ekranów).
 10. Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
 11. Możliwość obsługi automatu do gorących napojów przez klientów, na stacjach paliw, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk bądź skorzystaniu z jednorazowych rękawiczek.

 

III.Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

 1. Pracownicy/obsługa lokalu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Lekarz po przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia zdecyduje, czy  skierować Cię na test na koronawirusa, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wyznaczonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób.
 4. W przypadku, gdy nie ma możliwości dedykowania pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie, należy wydzielić miejsce w  którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min 1,5 m  od pozostałych osób.
 5. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

IV.Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa/klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana aby jak najszybciej udała się do swojego domu (najlepiej transportem własnym) i w nim pozostała, jak również o potrzebie skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady, bądź w przypadku bardzo złego samopoczucia należy zadzwonić na 112 – konieczne jest poinformowanie, że prawdopodobnie ma COVID-19.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/ częściach lokalu, w których przebywał gość, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

 

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Znajdziesz nas tutaj: