facebook

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROTI COVID-19 V SEZÓNĚ 2020/2021

Dodano: 18.02.2021

Naší nejdůležitější prioritou je poskytnout všem hostům nejvyšší úroveň bezpečnosti nejen na svazích, ale především v kontextu hrozeb souvisejících s rozvojem pandemie COVID-19. Proto jsme připravili specifické postupy, jejichž dodržování vám umožní minimalizovat riziko infekce a strávit mnoho příjemných chvil v Zielenieci během zimních radovánek.

 

Pamatujte prosím na nejdůležitější bezpečnostní pravidla platná v celém středisku. Je důležité, aby každý z nás přispěl k zajištění bezpečného prostředí. Proto prosím dodržujte následující preventivní opatření:

  • Časté mytí rukou
  • Chránit si ústa a nos (rouška, šála)
  • Vyhýbat se podávání rukou a objetí
  • Bezhotovostní platby
  • Nedotýkejte se úst, nosu a očí
  • Při rozhovoru udržujte dostatečný odstup
  • Hygiena při kašli a kýchání

Nedodržení výše uvedených pravidel bude mít za následek zablokování SKIPASU, vyhoštění ze střediska nebo v nejkrajnějším případě obdřžíte pokutu.

Pokud váš zdravotní stav vyvolává pochybnosti nebo se necítíte dobře, buďte obzvláště opatrní a pokud to bude možné, zůstaňte radši doma, abyste neohrozili sebe ani jiné osoby.

Podle doporučení by v případě zjevných příznaků onemocnění, jako je přetrvávající kašel, malátnost, dýchací potíže, neměl by mít host / turista povolen vstup do lyžařského areálu. Taková osoba by měla být poučena, aby se co nejdříve hlásila na nejbližším infekčním oddělení za účelem konzultace s lékařem, a to tím, že se tam dopraví na své náklady nebo musí kontaktovat linku  999 nebo 112.

 

Doporučuje se  – pokud to bude možné a nezpůsobí to, aby se lidé shromážďovali ve frontě na vlek či lanovku –  byla místa na sedačce či kabince plně obsazena lidmi žijícími v jedné domácnosti nebo mající společné ubytování nebo společně přijeli do lyžařského areálu.