facebook

Ceník

Ceník časové jízdenky

Vstupenky jsou k dispozici na všech lyžařských střediscích Zieleniec

Hlavní sezóna

(23.12.2022 – 12.03.2023)

Hodinové karty Normální Snížené
2 hodiny 90 zł 80 zł
4 hodiny 120 zł 105 zł
5 hodiny 125 zł 110 zł
7 hodiny 140 zł 120 zł
2 dny 9:00 – 20:00 280 zł 245 zł
3 dny 9:00 – 20:00 395 zł 330 zł
4 dny 9:00 – 20:00 505 zł 420 zł
5 dny 9:00 – 20:00 620 zł 515 zł
6 dny 9:00 – 20:00 685 zł 580 zł
6 jakékoli dny 9:00 – 20:00 830 zł 700 zł

Nízká sezona

(do 22.12.2022 oraz od 13.03.2023)

Hodinové karty Normální Snížené
2 hodiny 60 zł 55 zł
4 hodiny 85 zł 75 zł
7 hodiny 100 zł 85 zł
2 dny 9:00 – 20:00 200 zł 175 zł
3 dny 9:00 – 20:00 280 zł 235 zł
4 dny 9:00 – 20:00 355 zł 290 zł
5 dny 9:00 – 20:00 430 zł 360 zł
6 dny 9:00 – 20:00 480 zł 400 zł

Hlavní sezóna

(23.12.2022 – 12.03.2023)

Hodinové karty Normální Snížené
2 hodiny 90 zł 80 zł
4 hodiny 120 zł 105 zł
5 hodiny 125 zł 110 zł
7 hodiny 140 zł 120 zł
2 dny 9:00 – 20:00 280 zł 245 zł
3 dny 9:00 – 20:00 395 zł 330 zł
4 dny 9:00 – 20:00 505 zł 420 zł
5 dny 9:00 – 20:00 620 zł 515 zł
6 dny 9:00 – 20:00 685 zł 580 zł
6 jakékoli dny 9:00 – 20:00 830 zł 700 zł

Nízká sezona

(do 22.12.2022 oraz od 13.03.2023)

Hodinové karty Normální Snížené
2 hodiny 60 zł 55 zł
4 hodiny 85 zł 75 zł
7 hodiny 100 zł 85 zł
2 dny 9:00 – 20:00 200 zł 175 zł
3 dny 9:00 – 20:00 280 zł 235 zł
4 dny 9:00 – 20:00 355 zł 290 zł
5 dny 9:00 – 20:00 430 zł 360 zł
6 dny 9:00 – 20:00 480 zł 400 zł

CENÍK BODOVÉ KARTY

 

1 bod 6 zł
30 bodů / speciální nabídka 75 zł
100 bodů / speciální nabídka 225 zł
200 bodů / speciální nabídka 405 zł
CENÍK JEDNOTLIVÝCH JÍZD – ŽIDLE
G1 – KOLEJ GRYGLÓWKA 4 OS. 7 bod
G10 – KOLEJ Grapa 4 OS. 7 bod
M1 – KOLEJ MIESZKO CZERWONA 4. OS 6 bod
N2 – KOLEJ NARTORAMA SKYWAY EXPRESS 6 OS. 9 bod
W3 – KOLEJ WINTERPOL POMARAŃCZOWA 6 OS. 8 bod
W5 – KOLEJ WINTERPOL 4. OS 8 bod
D3 – KOLEJ DIAMENT 4. OS 5 bod
CENÍK JEDNOTNÉ JÍZDY – LYŽAŘSKÉ VLEKY
B1 – Bartuś I 3 bod
B2 – Bartuś II 3 bod
BT – Bartuś Taśma 3 bod
D1 – Diament I 4 bod
D2 – Diament II 3 bod
G2 – Śnieżka 3 bod
G3 – Kaja 4 bod
G4 – Irenka 3 bod
M2 – Mieszko 1 4 bod
M3 – Mieszko 2 4 bod
M4 – Mieszko S1 3 bod
M5 – Mieszko S2 1 bod
N1 – Transit Masarykova 1 bod
N3 – Patyczak I 3 bod
N4 – Patyczak II 2 bod
N5 – Transit Winterpol – Nartorama 3 bod
N7 – Puchatek 1 bod
N10A – Antek I 2 bod
N10B – Antek II 2 bod
NT – Taśma 2 bod
W4 – Winterpol 4ka 5 bod
W6 – Winterpol 6ka 5 bod
WT1 – Winterpol Taśma mała 2 bod
WT2 – Winterpol Taśma duża 3 bod
1 bod 6 zł
30 bodů / speciální nabídka 75 zł
100 bodů / speciální nabídka 225 zł
200 bodů / speciální nabídka 405 zł
CENÍK JEDNOTLIVÝCH JÍZD – ŽIDLE
G1 – KOLEJ GRYGLÓWKA 4 OS. 7 bod
G10 – KOLEJ Grapa 4 OS. 7 bod
M1 – KOLEJ MIESZKO CZERWONA 4. OS 6 bod
N2 – KOLEJ NARTORAMA SKYWAY EXPRESS 6 OS. 9 bod
W3 – KOLEJ WINTERPOL POMARAŃCZOWA 6 OS. 8 bod
W5 – KOLEJ WINTERPOL 4. OS 8 bod
D3 – KOLEJ DIAMENT 4. OS 5 bod
CENÍK JEDNOTNÉ JÍZDY – LYŽAŘSKÉ VLEKY
B1 – Bartuś I 3 bod
B2 – Bartuś II 3 bod
BT – Bartuś Taśma 3 bod
D1 – Diament I 4 bod
D2 – Diament II 3 bod
G2 – Śnieżka 3 bod
G3 – Kaja 4 bod
G4 – Irenka 3 bod
M2 – Mieszko 1 4 bod
M3 – Mieszko 2 4 bod
M4 – Mieszko S1 3 bod
M5 – Mieszko S2 1 bod
N1 – Transit Masarykova 1 bod
N3 – Patyczak I 3 bod
N4 – Patyczak II 2 bod
N5 – Transit Winterpol – Nartorama 3 bod
N7 – Puchatek 1 bod
N10A – Antek I 2 bod
N10B – Antek II 2 bod
NT – Taśma 2 bod
W4 – Winterpol 4ka 5 bod
W6 – Winterpol 6ka 5 bod
WT1 – Winterpol Taśma mała 2 bod
WT2 – Winterpol Taśma duża 3 bod

 

§ 1. Obecné

 1. Skipas Zieleniec lze zakoupit ve všech pokladnách lyžařského střediska Zieleniec Sport Arena a prostřednictvím online platformy. Skipasy hodinové, denní a bodové opravňují k využívání všech lanovek, lyžařských vleků a pásů Zieleniec Sport Arena.  
 2. Skipas funguje během otevírací doby jednotlivých lanovek, lyžařských vleků a pásů. Otevírací doba se může v průběhu sezóny lišit nebo měnit.  
 3. Noční jízda probíhá pouze na osvětlených svazích. Dne 31. prosince 2022 (Silvestr) jsou všechny vstupenky z ceníku platné do 20:00. Pokud využijete nabídku „Silvestr na svahu“, musíte si zakoupit speciální vstupenku (19:00 – 01:00).
 4. Nákup nebo vlastnictví časového nebo bodového skipasu, neopravňuje k vedení výukových kurzů, jako je lyžařský nebo snowboardový kurz za účelem zisku. Pořádání lyžařského a snowboardového kurzu je možné pouze se souhlasem majitele areálu.
 5. Provádění jakékoli obchodní a servisní činnosti osobami nebo třetími stranami, a to jak za úplatu, tak bezplatně, včetně ziskových nebo komerčních účelů v areálu, včetně umisťování reklam a letáků, je zakázáno, pokud tento nezíská předchozí písemný souhlas (pod hrozbou neplatnosti) manažera daného Centra.
 6. Zakoupení časového, denního či bodového skipasu, znamená seznámení se a přijetí těchto a dalších předpisů platných na jednotlivých vlecích a sjezdovkách Zieleniec Sport Areny.
 7. Od 20:00 do 09:00 platí absolutní zákaz pohybu na sjezdovkách. Během této doby probíhá úprava sjezdovek (včetně úpravy na vlecích), což ohrožuje bezpečnost osob na svahu. Výjimkou z tohoto ustanovení je 31.12.2022 – Silvestr.
 8. Správce sjezdovky neodpovídá za porušení uživatelem skipasu, článek 28, 29, 30, 31 zákona o bezpečnosti a ochraně na horách a v organizovaných lyžařských areálech ze dne 18. srpna 2011 (Sbírka zákonů č. 208, položka 1241, ve znění pozdějších předpisů), zejména za úrazy související s typickým sportovním rizikem, zranění způsobená pádem, kolizemi mezi účastníky a srážkami s prvky zabezpečujícími sjezdovku.
 9. 106b odst. 5 zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb, pokud chce zákazník obdržet fakturu s DPH dokládající nákup skipasu, je povinen tuto skutečnost oznámit před uskutečněním nákupu na pokladně. Účtenky dokládající prodej, které neobsahují IČ odběratele, nebudou převedeny na faktury s DPH.
 10. Porušení kteréhokoli z ustanovení tohoto řádu, včetně zejména §1 bodů 4 a 5, může být důvodem k zákazu dalšího užívání infrastruktury sport arény Zieleniec.
 11. V případě omezení dodávek elektřiny nezávisle na Zieleniec Sport Aréna, nebo zvýšení nákladů na nákup elektřiny lyžařským střediskem si vyhrazujeme právo ceny skipasů odpovídajícím způsobem zvýšit.

§ 2. Časový a bodový Skipas 

 1. Při nákupu TIME OR POINT SKIPASS ve formě magnetické (čipové) karty, bude na kartu účtována vratná záloha ve výši 10,00 PLN – splatná v hotovosti. V případě vrácení karty poštou, je dříve vybraná vratná záloha ve výši 10,00 PLN vrácená bezhotovostně na číslo bankovního účtu uvedené uživatelem skipasu. Tato částka je snížena o jednorázový manipulační poplatek ve výši 5,00 PLN 
 2. Při zakoupení časového nebo bodového skipasu v podobě papírové, (nevratné karty) bude ke kupní ceně skipasu připočten jednorázový nevratný poplatek za kartu ve výši 3,00 PLN.
 3. Skipas časový a denní opravňuje k jeho užívání po dobu určenou při zakoupení.
 4. Pouze jedna uživatel může používat denní skipas (osoba, která jako první použije daný skipas u brány, bude personalizována).
 5. Použitím skipasu souhlasíte se zápisem osobních údajů a zhotovením fotografie uživatele karty, pro kontrolní účely v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (Dz. EU L 119 ze dne 04.05.2016). Při každém průchodu turniketem – po dobu platnosti práv na kartě – systém pořídí fotografii uživatele karty a porovná ji se záznamem fotografie uživatele, který aktivoval skipas při prvním průchodu branou.
 6. V případě, že skipas předloží osoba, která si jej nezakoupila a nebyla personalizována, bude předložený skipas dočasně zablokován, bez možnosti dále využívat poskytovanou službu. Opětovné odblokování  skipasu, je zpoplatněno částkou 50,00 PLN, která se platí na hlavních pokladnách: Bartuś, Mieszko, Nartorama, Winterpol.
 7. Bodový skipas platí do konce zimní sezóny. Počet odečtených bodů za jízdu vlekem nebo lanovkou vyplývá z ceníku nebo informací zobrazených na bráně. Nevyužité body jsou nevratné.

§ 3. 

Slevy, akční nabídky a vedlejší sezóna

 1. Zvýhodněné ceny nebo skupinové slevy jsou možné pouze při nákupu časových a denních skipasů.
 2. *Slevy na skipasy jsou poskytovány dětem do 10 let, seniorům starším 65 let a osobám s průkazem ZP.  
 3. Děti do 5 let mají nárok na bezplatný vstup pouze v doprovodu dospělé osoby s platným skipasem (normální nebo zlevněný senior). Nabídka se vztahuje pouze na sedačkové lanovky – lyžařské vleky a pásy jsou z ní vyloučeny. Nabídka se nevztahuje na kurzy s instruktorem lyžování nebo snowboardu.  
 4. Pro organizované skupiny (min. 22 osob) v hlavní sezóně pro – časové skipasy – (4h, 5h, 7h) a denní (od 2 do 6 dnů 09:00 – 20:00) nabízíme slevy po předchozím e-mailovém kontaktu na skipass@zieleniec.pl
 • Skupiny 22-35 osob – sleva 10 % + 2 skipasy pro instruktory za 1 PLN
 • Skupiny 36-60 osob – sleva 15 % + za každou 10 osobu skipas pro instruktora za 1PLN
 • Skupiny 61-80 osob – sleva 20 % + za každou 10 osobu skipas pro instruktora za 1PLN
 • Skupiny nad 81 osob – sleva 25 % +  za každou 10 osobu skipas pro instruktora za 1PLN
 1. Pro organizované skupiny (min. 22 osob) mimo sezónu za skipasy časové (4h, 7h,) a denní (od 2 do 6 dnů 09:00 – 20:00) nabízíme 10% slevu po předchozím e-mailovém kontaktu na skipass@zieleniec.pl. Nadto: 
 • Skupiny od 22 do 35 osob obdrží dva skipasy za cenu 1,00 PLN za každý den platnosti skipasu.
 • Skupiny od 36 osob – každá 10 osoba obdrží skipas za cenu 1,00 PLN za každý den platnosti. 
 1. Skupinový skipas vedlejší sezóna a hlavní sezóna je platný v den vydání nebo v případě denních permanentek od data vydání.
 2. Pokud získáte slevu, např. v autorizovaných hotelech, nebude tato kombinována s jinými slevami.
 3. Vedlejší sezóna platí od začátku sezóny do 22. prosince 2022 a od 13. března 2023. 
 4. Pro uživatele, kteří se rozhodnou zakoupit denní poukaz od 2 do 6 dnů během vedlejší či hlavní sezóny, jsou připraveny atraktivní slevy v souladu s předpisy a ceníkem Zieleniec SKI-PASS. Základní cena je jednodenní vstupenka 9:00 – 20:00. 
 5. V případě objednávek v hodnotě přesahující 15 000,00 PLN, jejichž kupujícím je podnikatel, v souladu s § 19 zákona ze dne 6. března 2018 – Zákon o podnikatelích (tj. Sbírka zákonů z roku 2021, položka 162, ve znění pozdějších předpisů), je objednávka uhrazena platební kartou nebo bankovním převodem po předchozím kontaktu s vybranou pokladnou.

§ 4. 

Sankce, vrácení, reklamace 

 1. Pokus o vstup na neplatný skipas, má za následek ztrátu možnosti dalšího využívání lanovek, vleků a lyžařských pásů.
 2. Jakmile je skipas vydán, není možné jej nahradit, prodloužit nebo odložit dobu jeho platnosti.
 3. Zálohu za čipovou kartu lze vymáhat na všech pokladnách a prodejních automatech.
 4. V případě ztráty nebo viditelného mechanického poškození karty je záloha nevratná.
 5. Špatné povětrnostní nebo lyžařské podmínky, vytíženost sjezdovek, lanovek, lyžařských vleků a pásů, či nedostupnost částí lanovek, vleků a pásů, nepředstavují podmínku k vrácení hodnoty časového nebo bodového skipasu.
 6. Náhrada za nevyužitý čas daného skipasu je poskytována za podmínek stanovených v Pravidlech pro reklamace a vracení skipasů ve Ski areálu Zieleniec Sport Arena, a to způsobem přímo úměrným době strávené na základě daňového dokladu na pokladně, kde byl skipas zakoupen. Vrácení peněz lze provést do konce příslušné lyžařské sezóny a je možné v následujících případech:
 • odstávka všech lyžařských lanovek, vleků a pásů trvající déle než 1 hodinu,
 • nehoda bránící dalšímu používání lanovek, vleků a lyžařských pásů na základě protokolu o nehodě GOPR.
 1. Odvolání souhlasu na zpracování nezbytných osobních údajů uživatele takovým způsobem, který zabrání realizaci služeb skiareálem Zieleniec Sport Arena ve standardně přijatém způsobu, znamená ukončení smlouvy z důvodu výhradního zavinění uživatele. 

§ 5. 

Informační doložka

 1. Spolusprávci vašich osobních údajů ve smyslu článku 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou:
 1. Winterpol Sp. z o.o., Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 8830002908
 2. PHU Arkadiusz Popowicz, Wilkanów 135, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, NIP 8811108784
 3. Usługi Turystyczne Mieszko sp. z o.o. sp. k., Zieleniec 134, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP:8831866930 
 4. Bartuśs.c. J.R.B. Wilczyńscy Zieleniec 65, 57-340 Duszniki-Zdrój, Nip: 8831860991
 5. Gryglówka Sp. z o.o. Zieleniec 67, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 8831869733
 6. NartoramaSp. z o.o. Zieleniec 136, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 8811001204
 7. CEZBUDCezariusz Hekiert, Zieleniec 136, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 8811352671
 8. MCM Sp. z o.o. sp.k, Zieleniec 136, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 8831863920
 9. GRAPA G10 Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Szarotki 10/4, 71-604 Štětín, NIP 8513211344
 1. Kupující koupí skipasu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 1000, ve znění pozdějších předpisů).  a provádějící úkony v souvislosti s poskytováním průkazek skipas, a to po dobu jeho platnosti, a to i v případech a po dobu, které brání dalšímu používání skipasu.
 2. Fotografie uživatele karty se používá pro účely kontroly a personalizace průkazu.
 3. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 1000, ve znění pozdějších p%
Rozwiń (show) Zwiń (hide)