facebook

XV Klasyk Kłodzki

Dodano: 19.03.2018

1. Cel maratonu
– popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce i Republice Czeskiej
– sprawdzenie granic wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej
– promowanie regionów miasta Duszniki Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia, Stronia Śląskiego, Lądka Zdrój, Radkowa, Szczytnej, Kudowy Zdrój oraz miejscowości, przez które prowadzić będzie trasa maratonu
– propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
– propagowanie spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół

2. Organizator

a) Organizator główny
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Nowa Ruda
b) Organizator z Republiki Czeskiej
Klub Turystyczny (Klub českých turistů Nové Město nad Metují)
z Novego Města nad Metují
c) Współorganizatorzy
Urząd Miasta Duszniki Zdrój
ul. Rynek 6
57-340 Duszniki-Zdrój
Stowarzyszenie Zielenieckie
Zieleniec/Duszniki Zdrój

3. Termin i miejsce maratonu

28 lipca 2018 r. – Duszniki Zdrój – Zieleniec
Biuro maratonu – parking główny w Zieleńcu –Stacja Narciarska
Harmonogram imprezy:
27 lipca 2018r. (piątek):
godz. 18:00 – otwarcie Biura Maratonu
godz. 20:00 – odprawa techniczna – oficjalne rozpoczęcie XV Klasyka Kłodzkiego
godz. 21:30 – zamknięcie Biura Maratonu
28 lipca 2017 (sobota):
godz. 6:00 – otwarcie Biura Maratonu
godz. 7:45 – zamknięcie Biura Maratonu
godz. 8:00 – start pierwszych maratończyków
godz. 15:00 – dekoracja maratończyków z dystansu MINI
godz. 18:30 – dekoracja maratończyków MEGA i GIGA
godz. 19:00 – konkurs o matronie
godz. 19:20– oficjalne zakończenie XV Klasyk Kłodzkiego

4. Baza maratonu

Zieleniec/Duszniki Zdrój, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie

5. Baza noclegowa

Dostępna na stronie https://zieleniec.pl/noclegi.php

6. Warunki uczestnictwa

– wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej organizatora.
– dokonanie opłaty startowej na konto organizatora w terminie do dwóch tygodni przed terminem imprezy
– prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 rok życia; młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody na start podpisanej przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16 lat mogą startować tylko w maratonie Klasyk Rodzinny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych startujących w imprezie
– na dystansie powyżej 100 km nie mogą startować osoby poniżej 18 roku życia
– każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o stanie swojego zdrowia, lub przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem
– każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych), co potwierdza składając podpis na oświadczeniu
– nie wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z niedopuszczeniem uczestnika do startu
– każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na całej trasie maratonu. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem oznacza dyskwalifikację uczestnika

7. Wpisowe i zgłoszenia

– aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora. W formularzu należy podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, rodzaj roweru (szosowy lub inny), nazwę klubu lub organizacji, planowany dystans oraz przewidywany czas przejazdu dystansu
– liczba uczestników XV Klasyka Kłodzkiego ze względów bezpieczeństwa zostaje ograniczona do 450 uczestników. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje wpłata wpisowego
– wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:
92 9536 0001 2001 0005 0731 0001
GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Dopisek: Klasyk Kłodzki 2018
UWAGA!
Dopisek Klasyk Kłodzki pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat
– wpisowe wynosi:
osoby pełnoletnie
– 90 zł do 1 lipca 2018 r.
– 100 zł od 2 lipca do 23 lipca 2018 r.
– 120 zł od 24 lipca do 28 lipca 2018 r.
wyjątki
50 zł dla osób, które ukończyły 70 rok życia
60 zł – dla dzieci i młodzieży uczącej się ( do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej/uczniowskiej) , po 1 lipca 2018 r. opłata wynosi 90 zł
70 zł – dla kobiet, po 1 lipca 2018 r. opłata wynosi 80 zł
30 zł – dla osób biorących udział w Dystansie Rodzinnym
10 zł – dla dzieci biorących udział w Dystansie Rodzinnym
Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:
92 9536 0001 2001 0005 0731 0001
GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Dopisek: Klasyk Kłodzki 2018
UWAGA!
Dopisek Klasyk Kłodzki pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat i proszę nie zapomnieć napisać w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika maratonu!!!!!!!!!!!!!!!!
– za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień wpłynięcia wpisowego na konto organizatora
– z uwagi na długi okres oczekiwania na przekazy pocztowe osoby, które korzystając z usług Poczty Polskiej, dokonały wpłaty na konto organizatora w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed datą imprezy, proszone są o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpłaty, lub przysłanie na adres andrzejsmalec@op.pl skanu wpłaty
– potwierdzenie wpłaty należy przedstawić na żądanie obsługi w biurze zawodów. Brak potwierdzenia wpłaty w przypadku osób, które dokonały wpłatę w okresie krótszym niż tydzień przed imprezą, stanowi podstawę do niedopuszczenia uczestnika do startu w imprezie

8. Świadczenia w ramach wpisowego

· wyżywienie w punktach żywieniowych na trasie maratonu, posiłek regenerujący po wjeździe na metę
· medal pamiątkowy
· obsługa sędziowska na trasie maratonu, starcie i mecie
· elektroniczny pomiar czasu
· serwis rowerowy (wóz serwisowy zabezpiecza trasę maratonu)
· zabezpieczenie medyczne w bazie maratonu
· ubezpieczenie NNW podczas trwania maratonu
· bezzwrotny numer startowy wraz z paskami mocującymi
· mapę trasy, opis trasy, komunikat techniczny

9. Sposób przeprowadzenia maratonu

– trasa maratonu, jej długość oraz przewyższenia, podane będą na stronie organizatora
– uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy, którzy z jakiegoś powodu będą musieli przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić do bazy maratonu lub zostaną przetransportowani przez organizatora, jeśli nastąpi kontakt telefoniczny
– na trasie maratonu organizatorzy przygotują punkty kontrolne i punkty żywieniowe(bufety). Na bufetach uczestnicy otrzymają wodę, soki, napoje izotoniczne ( w zależności od hojności sponsorów), oraz banany, owoce, ciasta, słodycze
– dokładny opis trasy wraz z mapkami, na których zaznaczone będą punkty żywieniowe, uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej
– uczestnicy będą wypuszczani w interwałach czasowych, których wielkość zależeć będzie od ilości uczestników, jacy zgłoszą się do maratonu
– uczestnicy startować będą w grupach startowych stworzonych przez organizatora. Grupa startowa nie będzie liczniejsza niż 10 osób
– start odbywać się będzie między godziną 8:00 a 10:00, w interwałach czasowych określonych w terminie późniejszym
– nie można korzystać z niedozwolonej pomocy podczas trwania maratonu. Przez dozwoloną pomoc rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. W sprawach spornych rozstrzygająca jest decyzja Komisji Sędziowskiej. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy
– podczas trwania Klasyka Rodzinnego nie są prowadzone żadne klasyfikacje. Nie ma podziału na kategorie wiekowe ani rowerowe, nie ma zwycięzców – każdy z uczestników jest zwycięzcą. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i medal

10. Grupy Startowe
1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę wg zasad ruchu drogowego.
2. Tworzenie grup startowych odbywać się będzie przy pomocy systemu losującego, osobno dla rowerów
szosowych i innych. Liczebność oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę ustala organizator
maratonu.
3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi
podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie
dokonywania zapisu na dany maraton.
4. O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje organizator.
5. Uczestnicy będą wypuszczani w interwałach czasowych, których wielkość zależeć będzie od ilości uczestników i podana będzie do 26 lipca 2018 r.
6. Start odbywać się będzie między godziną 8:00 a 10:00

11. Kategorie wiekowe

Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
– M1 – do 17 lat (roczniki 2000 i młodsze)
– M2 od 18 do 29 lat (roczniki 1999 do 1988)
– M3 od 30 do 39 lat (roczniki 1987 do 1978)
– M4 od 40 do 49 lat (roczniki 1977 do 1968)http://www.klasykklodzki.com/ 1. Cel maratonu
– popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce i Republice Czeskiej
– sprawdzenie granic wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej
– promowanie regionów miasta Duszniki Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia, Stronia Śląskiego, Lądka Zdrój, Radkowa, Szczytnej, Kudowy Zdrój oraz miejscowości, przez które prowadzić będzie trasa maratonu
– propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
– propagowanie spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół

2. Organizator

a) Organizator główny
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Nowa Ruda
b) Organizator z Republiki Czeskiej
Klub Turystyczny (Klub českých turistů Nové Město nad Metují)
z Novego Města nad Metují
c) Współorganizatorzy
Urząd Miasta Duszniki Zdrój
ul. Rynek 6
57-340 Duszniki-Zdrój
Stowarzyszenie Zielenieckie
Zieleniec/Duszniki Zdrój

3. Termin i miejsce maratonu

28 lipca 2018 r. – Duszniki Zdrój – Zieleniec
Biuro maratonu – parking główny w Zieleńcu –Stacja Narciarska
Harmonogram imprezy:
27 lipca 2018r. (piątek):
godz. 18:00 – otwarcie Biura Maratonu
godz. 20:00 – odprawa techniczna – oficjalne rozpoczęcie XV Klasyka Kłodzkiego
godz. 21:30 – zamknięcie Biura Maratonu
28 lipca 2017 (sobota):
godz. 6:00 – otwarcie Biura Maratonu
godz. 7:45 – zamknięcie Biura Maratonu
godz. 8:00 – start pierwszych maratończyków
godz. 15:00 – dekoracja maratończyków z dystansu MINI
godz. 18:30 – dekoracja maratończyków MEGA i GIGA
godz. 19:00 – konkurs o matronie
godz. 19:20– oficjalne zakończenie XV Klasyk Kłodzkiego

4. Baza maratonu

Zieleniec/Duszniki Zdrój, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie

5. Baza noclegowa

Dostępna na stronie https://zieleniec.pl/noclegi.php

6. Warunki uczestnictwa

– wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej organizatora.
– dokonanie opłaty startowej na konto organizatora w terminie do dwóch tygodni przed terminem imprezy
– prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 rok życia; młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody na start podpisanej przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16 lat mogą startować tylko w maratonie Klasyk Rodzinny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych startujących w imprezie
– na dystansie powyżej 100 km nie mogą startować osoby poniżej 18 roku życia
– każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o stanie swojego zdrowia, lub przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem
– każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych), co potwierdza składając podpis na oświadczeniu
– nie wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z niedopuszczeniem uczestnika do startu
– każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na całej trasie maratonu. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem oznacza dyskwalifikację uczestnika

7. Wpisowe i zgłoszenia

– aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora. W formularzu należy podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, rodzaj roweru (szosowy lub inny), nazwę klubu lub organizacji, planowany dystans oraz przewidywany czas przejazdu dystansu
– liczba uczestników XV Klasyka Kłodzkiego ze względów bezpieczeństwa zostaje ograniczona do 450 uczestników. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje wpłata wpisowego
– wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:
92 9536 0001 2001 0005 0731 0001
GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Dopisek: Klasyk Kłodzki 2018
UWAGA!
Dopisek Klasyk Kłodzki pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat
– wpisowe wynosi:
osoby pełnoletnie
– 90 zł do 1 lipca 2018 r.
– 100 zł od 2 lipca do 23 lipca 2018 r.
– 120 zł od 24 lipca do 28 lipca 2018 r.
wyjątki
50 zł dla osób, które ukończyły 70 rok życia
60 zł – dla dzieci i młodzieży uczącej się ( do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej/uczniowskiej) , po 1 lipca 2018 r. opłata wynosi 90 zł
70 zł – dla kobiet, po 1 lipca 2018 r. opłata wynosi 80 zł
30 zł – dla osób biorących udział w Dystansie Rodzinnym
10 zł – dla dzieci biorących udział w Dystansie Rodzinnym
Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:
92 9536 0001 2001 0005 0731 0001
GBS Radków Z/S w Nowej Rudzie
Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Dopisek: Klasyk Kłodzki 2018
UWAGA!
Dopisek Klasyk Kłodzki pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat i proszę nie zapomnieć napisać w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika maratonu!!!!!!!!!!!!!!!!
– za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień wpłynięcia wpisowego na konto organizatora
– z uwagi na długi okres oczekiwania na przekazy pocztowe osoby, które korzystając z usług Poczty Polskiej, dokonały wpłaty na konto organizatora w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed datą imprezy, proszone są o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia wpłaty, lub przysłanie na adres andrzejsmalec@op.pl skanu wpłaty
– potwierdzenie wpłaty należy przedstawić na żądanie obsługi w biurze zawodów. Brak potwierdzenia wpłaty w przypadku osób, które dokonały wpłatę w okresie krótszym niż tydzień przed imprezą, stanowi podstawę do niedopuszczenia uczestnika do startu w imprezie

8. Świadczenia w ramach wpisowego

· wyżywienie w punktach żywieniowych na trasie maratonu, posiłek regenerujący po wjeździe na metę
· medal pamiątkowy
· obsługa sędziowska na trasie maratonu, starcie i mecie
· elektroniczny pomiar czasu
· serwis rowerowy (wóz serwisowy zabezpiecza trasę maratonu)
· zabezpieczenie medyczne w bazie maratonu
· ubezpieczenie NNW podczas trwania maratonu
· bezzwrotny numer startowy wraz z paskami mocującymi
· mapę trasy, opis trasy, komunikat techniczny

9. Sposób przeprowadzenia maratonu

– trasa maratonu, jej długość oraz przewyższenia, podane będą na stronie organizatora
– uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy, którzy z jakiegoś powodu będą musieli przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić do bazy maratonu lub zostaną przetransportowani przez organizatora, jeśli nastąpi kontakt telefoniczny
– na trasie maratonu organizatorzy przygotują punkty kontrolne i punkty żywieniowe(bufety). Na bufetach uczestnicy otrzymają wodę, soki, napoje izotoniczne ( w zależności od hojności sponsorów), oraz banany, owoce, ciasta, słodycze
– dokładny opis trasy wraz z mapkami, na których zaznaczone będą punkty żywieniowe, uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej
– uczestnicy będą wypuszczani w interwałach czasowych, których wielkość zależeć będzie od ilości uczestników, jacy zgłoszą się do maratonu
– uczestnicy startować będą w grupach startowych stworzonych przez organizatora. Grupa startowa nie będzie liczniejsza niż 10 osób
– start odbywać się będzie między godziną 8:00 a 10:00, w interwałach czasowych określonych w terminie późniejszym
– nie można korzystać z niedozwolonej pomocy podczas trwania maratonu. Przez dozwoloną pomoc rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. W sprawach spornych rozstrzygająca jest decyzja Komisji Sędziowskiej. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy
– podczas trwania Klasyka Rodzinnego nie są prowadzone żadne klasyfikacje. Nie ma podziału na kategorie wiekowe ani rowerowe, nie ma zwycięzców – każdy z uczestników jest zwycięzcą. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i medal

10. Grupy Startowe
1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę wg zasad ruchu drogowego.
2. Tworzenie grup startowych odbywać się będzie przy pomocy systemu losującego, osobno dla rowerów
szosowych i innych. Liczebność oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę ustala organizator
maratonu.
3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi
podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie
dokonywania zapisu na dany maraton.
4. O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje organizator.
5. Uczestnicy będą wypuszczani w interwałach czasowych, których wielkość zależeć będzie od ilości uczestników i podana będzie do 26 lipca 2018 r.
6. Start odbywać się będzie między godziną 8:00 a 10:00

11. Kategorie wiekowe

Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
– M1 – do 17 lat (roczniki 2000 i młodsze)
– M2 od 18 do 29 lat (roczniki 1999 do 1988)
– M3 od 30 do 39 lat (roczniki 1987 do 1978)
– M4 od 40 do 49 lat (roczniki 1977 do 1968)
4 people interested

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Znajdziesz nas tutaj: