facebook

Funkcjonowanie bazy hotelowej i gastronomicznej

Dodano: 04.12.2020

Mimo że doczekaliśmy otwarcia sezonu narciarskiego i uruchomienia wyciągów, nasz ośrodek nie ma na razie możliwości pracy na pełnych obrotach. Związane jest to z ograniczeniem w funkcjonowaniu bazy hotelowej i gastronomicznej.  

Począwszy od 7 listopada – pierwotnie do 29 listopada, a potem przedłużone do 27 grudnia – decyzją rządu zamknięte dla turystów i gości zostały hotele i pensjonaty, dopuszczając jedynie możliwość noclegu w ramach odbywania podróży służbowej. 

Dodatkowo jest to możliwe również w przypadkach: 

 • korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,
 • będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
 • będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • będących pacjentami i ich opiekunami, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej.

Kolejne ograniczenie dotyczy wszystkich bez wyjątku barów i restauracji – one oferować mogą dania jedynie na wynos.  Stan ten obowiązywać będzie do 27 grudnia. 

Pozostaje pytanie, co może się zmienić od 28 grudnia? 

Wszystko zależy od liczby zachorowań i rozwoju pandemii. Aby hotele i gastronomia zostały otwarte, musimy znaleźć się w strefie żółtej. To z kolei nastąpi w momencie, gdy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys. lub mniej. Będzie to jednak nie wcześniej niż 28 grudnia, czyli w momencie rozpoczęcia się tzw. etapu odpowiedzialności.

Pozostaje zatem trzymać kciuki, aby sytuacja zmierzała do szybkiej poprawy i przede wszystkim stabilizowała się. Nie jest przy tym tajemnicą, że bardzo wiele zależy w tym przypadku od nas samych – od tego, czy będziemy stosować się do zaleceń (dystans, maseczki, dezynfekcja), unikać dużych skupisk ludzkich, rodzinnych zgromadzeń i oczywiście dbać o swoje własne zdrowie i odporność. 

Przypomnijmy, czas zamknięcia zielenieckich obiektów wykorzystaliśmy na odpowiednie przygotowanie się do sezonu zimowego. Już  przecież od maja wszystkie nasze obiekty noclegowe i gastronomiczne działały w wysokim reżimie sanitarnym (zgodnie z zaleceniami) i tak będzie zapewne po ponownym otwarciu bazy noclegowej i gastronomicznej. 

Stowarzyszenie Zieleniec było inicjatorem szkolenia dla gestorów naszego ośrodka z zakresu “Bezpieczny Wypoczynek”. W trakcie szkolenia, które odbyło się w październiku, nasz personel został przeszkolony z zakresu:

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych.
 • Środki do dezynfekcji: dobór i użytkowanie. 
 • Środki ochrony indywidualnej. 
 • Dobre praktyki ograniczające transmisję SARS CoV2. 
 • Przystosowanie istniejącej infrastruktury do przyjęcia gości. 
 • Procedury związane z procesami technologicznymi. 
 • Organizacja pracy na stanowisku i schematy postępowania związku z lokalną transmisją SARS CoV2. 

Każdy obiekt, który uczestniczył w szkoleniu otrzymał certyfikat.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Znajdziesz nas tutaj: