Ubezpieczenie PZU

Do kwestii ubezpieczania się często podchodzimy z dystansem. „Co mi się może przytrafić” - pytamy sami siebie. Ale jeśli istnieje możliwość taniego ubezpieczenia się bez zbędnych formalności, warto taką opcję przynajmniej rozważyć.

 

Jeździsz na nartach? Ubezpiecz się w Zieleńcu już od 5 PLN / dziennie

 

Wszyscy przyjeżdżający do Zieleńca narciarze i turyści mają możliwość wykupienia specjalnego ubezpieczenia Wojażer – PZU Pomoc w Podróży. Co niezwykle istotne, nie jest wymagane wypełnianie sterty papierów, formularzy i wniosków. Wykupienie ubezpieczenia, którego koszt wynosi jedynie 5 złotych dziennie, odbywa się kasach kurortu poprzez wpisanie imienia i nazwiska na specjalnie przygotowanym kartoniku. Płatności można dokonać od razu, czego konsekwencją jest rozpoczęcie okresu ubezpieczenia.

ZA 5 ZŁ DZIENNIE uzyskujesz m.in. :

  • ubezpieczenie kosztów leczenia: suma ubezpieczenia 10.000,00 PLN
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim: suma ubezpieczenia 50.000,00 PLN
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: suma ubezpieczenia 50.000,00 PLN
  • ubezpieczenie ASSISTANCE PAKIET SPORT zawierające m.in.
    • poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe:
    • naprawa zniszczonego sprzętu sportowego lub jego wynajem;
    • koszty niewykorzystanego Ski –Pass w przypadku wypadku

Warto podkreślić, że warunkiem objęcia ubezpieczonej osoby ochroną jest posiadanie biletu uprawniającego do korzystania ze stoku, opłacenie składki ubezpieczeniowej i posiadanie imiennego potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia (o czym piszemy powyżej). Ubezpieczenie obejmuje narciarzy korzystających z tras na stokach zgodne z mapką kurortu Zieleniec Ski Arena.

Ubezpieczenie narciarskie PZU ma bardzo szeroki zakres, dzięki któremu możesz uchronić się nie tylko przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków i wysokimi kosztami akcji poszukiwawczej, ratowniczej oraz kosztami leczenia, ale również odpowiedzialnością cywilną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje ochroną także sprzęt sportowy. Zapewnia także pokrycie kosztów m.in. naprawy zniszczonego sprzętu sportowego lub jego wynajem, koszty niewykorzystanego Ski –Pass. Szczegółowego zakresu świadczeń w ramach tego ubezpieczenia przedstawiać nie ma potrzeby - wszystko to znajdą Państwo Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępne w kasach i na stronie internetowej PZU.

Ubezpieczenie kupisz w kasach kurortu. Warunkiem objęcia ubezpieczonej osoby ochroną jest posiadanie biletu uprawniającego do korzystania ze stoku, opłacenie składki ubezpieczeniowej i posiadanie imiennego potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia. Całość formalności to wpisanie na potwierdzeniu imienia i nazwiska.

Więcej informacji na temat produktu znajdą Państwo także na stronie internetowej PZU.

OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ NARCIARZOM W ZIELEŃCU UDZIELA NAJWIĘKSZY POLSKI UBEZPIECZYCIEL PZU SA

Promocje

Promocja dla gości Zieleniec Ski Arena
Promocja dla gości Zieleniec Ski Arena

Kamerki Online