Bezpieczny stok

Bezpieczny stok - Policja przypomina

Zieleniec, to urokliwe i bajkowe, a przede wszystkim przyjazne miejsce. Nad Waszym bezpieczeństwem czuwają policjanci z Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju. Dzięki zaangażowaniu władz miasta Duszniki-Zdrój oraz Stowarzyszenia Zieleniec, służbę codziennie pełnią policjanci Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu. W ramach ogólnopolskiej akcji BEZPIECZNY STOK napotkacie również policyjne patrole narciarskie. Dokładamy wszelkich starań, aby Wasz pobyt w Zieleńcu nie został zakłócony nieprzyjemnymi incydentami.

Zwracamy jednak uwagę, że w pewnych sytuacjach należy wykazać się ostrożnością
i czujnością - aby udając się na posiłek do jednego z wielu miejsc świadczących usługi gastronomiczne, zadbać
o prawidłowy sposób zabezpieczenia swojego sprzętu narciarskiego lub snowboardowego. My również chcemy, aby pobyt
w Zieleńcu kojarzył się Państwu tylko z miłymi i sympatycznie spędzonymi chwilami. Dla zapewnienia płynności ruchu pojazdów i pieszych swoje pojazdy parkujcie tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Aby uniknąć niekomfortowych sytuacji zachęcamy do zapoznania się z ustawą
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
i przypominamy, że:

  • Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.
  • Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
  • Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje,
    że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.


W imieniu policjantów z Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju, wszystkim miłośnikom sportów zimowych życzymy spokojnego i bezpiecznego wypoczynku.

Komisariat Policji w Polanicy-Zdroju
ul. Warszawska 1
tel. 748681531
997, 112